Workshops

Filosoferen met kinderen: een fundamenteel andere bezigheid dan kennis overdragen. Een vaardigheid die je in kunt zetten bij álle vakken of in een kringgesprek. Leer in deze workshops van Wereldwijs en Wonder Why hoe je kinderen stimuleert om zélf een antwoord te vinden op hun vragen, elkaar hierbij te helpen, en het denkproces aan de groep te laten in plaats van als leerkracht het laatste woord te hebben. Toon een houding van nieuwsgierigheid, vertwijfeling en niet-weten. Dit vraagt lef: een ommekeer in de houding van de leerkracht als kennisoverdrager. Maar dit betekent niet dat je alles loslaat en goedkeurt… Wees kritisch en stimuleer kinderen om zorgvuldig en logisch te redeneren.

Kies een workshop met één van de volgende thema’s:

 1. Burgerschap en identiteit
  Deze workshop is een introductie op de lessenserie ‘Burgerschap en identiteit’ van Wonder Why. In deze lessenserie leren kinderen in 8 lessen reflecteren op zichzelf en hun cultuur (‘wie ben ik?’ en ‘waar hoor ik bij?’). U onderzoekt in deze lessenserie samen met kinderen wat iedereen uniek maakt én wat het betekent om bij een cultuur te horen. Kinderen leren hun eigen en andermans gedachten te onderzoeken. Als zij daarnaast open vragen durven te stellen over geluk, rechtvaardigheid en vriendschap, dan komen ze een stuk dichterbij het ideaal van een werkelijk democratische maatschappij.
 2. Liefde, relaties en seksualiteit
  Maak in deze workshop kennis met de manier waarop je met de klas goed kunt praten over liefde, relaties en seksualiteit. Hiervoor kun je naderhand het lesboek ‘Kinderen en…Liefde, relaties en seksualiteit’ bestellen (voor groep 1 t/m 8), of gebruik maken van het lesprogramma. Leer hoe je met een Socratische houding (van niet-weten) deze onderwerpen kunt bespreken, op een open manier. Deze lessen zijn een aanvulling op het biologische verhaal over voortplanting. Denk aan filosofische vragen als: “Waarom gaan we niet bloot naar school?”, “Wie bepaalt er wat mooi is?” en “Hoe weet je of je iemand op het internet kunt vertrouwen?”.
 3. Socrates in de klas: de juf of meester als gespreksbegeleider
  Maak kennis met het socratisch gesprek. Hoe kun je een houding van kennisoverdrager omzetten in die van vragensteller? In deze workshop ervaar je hoe je kunt filosoferen op verschillende momenten. Je krijgt praktische tools aangereikt. Bijvoorbeeld hoe je van een kringgesprek een diepgaand groepsgesprek maakt. Zet filosoferen (‘samen hardop denken’) in als vakoverstijgende werkvorm, en als manier om van je klas een team te maken.
 4. Een extra uitdaging: filosoferen in plusgroepen
  Filosoferen als ontwikkelingsstimulering: een uitdagende activiteit voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en /of hoogbegaafdheid. In de workshop leert u dat filosoferen deze kinderen de mogelijkheid geeft om vrij, creatief en diepgaand te denken.

De workshops zijn bedoeld voor een groep leerkrachten of pedagogisch medewerkers (of studenten in die richting) en worden georganiseerd en begeleid door Karen Faber. Hoe lang een workshop precies duurt, en wat de kosten zijn, wordt in overleg afgesproken. Uiteraard wordt ook de vorm en inhoud afgestemd op uw behoefte. De bijeenkomst vindt plaats op locatie, op een nader overeen te komen dag en tijdstip (dit kan zowel overdag als in de avonduren). Interesse? Klik hier.