Workshop ‘Selfies; een beeld van jezelf?’

Klik hier voor de flyer met praktische informatie 

Selfies zie je tegenwoordig overal. Je komt ze tegen op Facebook en Twitter. Zelfs op het station en in de supermarkt zie je mensen selfies maken. Waarom doen we dat eigenlijk? Wat willen we ermee zeggen? En wat stralen we ermee uit? Kinderen zijn zich niet altijd bewust van hoe ze zich op internet presenteren.
In deze workshop maken we kinderen bewust van wat zij van zichzelf laten zien op internet. Klopt dat met hoe ze zichzelf het liefst willen presenteren? En hoe doe je dat dan? Zegt zo’n foto iets over wie jij bent? En… wil je dat dan wel aan iedereen laten zien?
De workshop bestaat uit fotograferen en filosoferen. Kinderen maken verschillende selfies, en denken in een groepsgesprek na over het presenteren van zichzelf op internet.

Niveau: groep 6-8 (9 t/m 12 jaar)
Aantal: maximaal 35 kinderen
Duur: 1,5 uur
Locatie: op school of op de BSO
Voorbereiding: geen (bij voorkeur een digibord beschikbaar)
Leerstrategie: actief, receptief, reflectief

Kerndoelen:
oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie,
mediawijsheid, mondelinge taalvaardigheid

Competenties:
Kinderen leren onder andere…
- te reflecteren op hun eigen mediagebruik
- te zien hoe media de werkelijkheid kleuren
- informatie te beoordelen op waarheid en geloofwaardigheid
- naar zichzelf te kijken en na te denken over hoe anderen hen zien
- hoe zij zich (willen) presenteren op internet
- hun gedachten en mening concreet te verwoorden
- hun mening te vergelijken met die van anderen
- door middel van argumenten uit te leggen wat ze precies bedoelen

Bijzonderheden:
Deze workshop kan uitgebreid worden naar de lessenserie
‘Ik ga wijs om met de media’ (5 lessen).

Interesse? Neem contact op met Floor Vlasblom of Karen Faber.