Doelstellingen en activiteiten

Wat wil ik bereiken; wat wil ik betekenen voor mensen?

 • Kennismaken met filosoferen op een laagdrempelige manier
  (wat is ‘t en wat kun je ermee);
 • Mensen de gelegenheid geven om zelf te ontdekken en samen kennis te creëren, om zo tot inzicht en besef te komen (naast kennis ‘van buitenaf’);
 • Zelfvertrouwen opdoen door erkenning van anderen te krijgen, om je vandaar uit verder te kunnen ontwikkelen;
 • Jezelf en elkaar leren kennen, begrijpen en erkennen. Uiteindelijk goed met elkaar samenleven (zonder te pesten bijvoorbeeld). Met andere woorden: bewustworden van je eigen identiteit, jezelf (moreel) vormen (wat vind ik goed/ belangrijk?) en deelnemen als burger aan onze democratie (burgerschapsvorming).

Dat wil ik bereiken door de volgende activiteiten:

 • Informatievoorziening: op het gebied van filosoferen met kinderen, jongeren en opvoeders (o.a. socratische gesprekken);
 • Contact met het netwerk van mensen die filosoferen in de praktijk
 • Lesprogramma’s ‘filosoferen met kinderen en jongeren’: reeksen van 8 lessen voor op school of in de zorg, waarin we ‘samen hardop nadenken’ op een actieve en creatieve manier;
 • Workshops, studiedagen en trainingen aan opvoeders (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders/verzorgers,…);
 • Socratisch gesprek: een begeleid gesprek waarbij we één filosofische vraag met een groep onderzoeken, vanuit een concreet voorbeeld uit eigen ervaring.