Training Verdieping in FMKJ

Heb je al kennis gemaakt met filosoferen met kinderen en jongeren (FMKJ), maar ben je op zoek naar  concrete manieren om ermee aan de slag te gaan in de praktijk? Of weet je eigenlijk wel hoe je dat kunt doen, maar wil je weten hoe je meer diepgang kunt creëren? Probeer je het zelf al weleens uit, maar wil je ideeën, ervaringen en tips van anderen horen?

Naast onze Training Kennismaking met FMKJ, bieden we ook een tweedaagse training aan ter
Verdieping in filosoferen met kinderen en jongeren (FMKJ). In deze training leer je:

-diepgang te creëren in een (filosofisch) gesprek;
-sterke argumenten van drogredenen te onderscheiden;
-didactische vaardigheden toe te passen;
-passende werkvormen te bedenken

We werken vanuit een viertal bekende filosofische vraagstukken. De socratische, verwonderende houding staat centraal. We geven realistische voorbeelden die wij in het onderwijs zijn tegengekomen.

De training bestaat voor een groot deel uit zelf filosoferen, zelf begeleiden en elkaar feedback geven. Na deze training start je met vertrouwen een filosofisch gesprek met kinderen of jongeren. Wil je een indruk krijgen van de training? Lees deze blog.

Voor wie?
Voor iedereen die in het onderwijs of in de opvoeding met kinderen of jongeren filosofeert en hier een verdieping in wil aanbrengen (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, HVO’ers, ouders/ verzorgers,..). Deze training is ideaal als follow-up na de Training FMK/J van WonderWhy en Wereldwijs (op veler verzoek!).

Voor deze trainingsdagen staan 9 Register Uren (RU’s) per dag, conform registerleraar.nl. 

Wanneer en waar?
11 en 18 maart 2017, van 10.00 uur tot 17.00 uur,
in Herberg de Prins, zaal de Prinses, Berlicum.
In 2018 vindt deze training plaats op 10 en 24 maart, in Berlicum of Woerden (nog nader te bepalen).

2 losse trainingsdagen:
Komen de data je niet allebei goed uit of wil je vooral richten op één van beide onderwerpen? Je kunt elke trainingsdag ook afzonderlijk volgen.
Verdieping 1 (10 maart) is gericht op het aanscherpen van je vaardigheid als gespreksleider om zinvolle interventies te doen binnen het filosofische gesprek. 
Verdieping 2 (24 maart) is gericht op de logica achter redeneringen, om jezelf en de deelnemers nog kritischer te leren denken.

Inhoud Verdieping 1 (10 maart): Interventies
In de praktijk blijkt het voor veel mensen prima mogelijk om een filosofische vraag te stellen, ook om een passende stimulus of andere werkvorm erbij te bedenken. Maar er bestaat nog enige onzekerheid over de vaardigheid om als gespreksleider precies díe vragen te stellen die het gesprek meer richting de filosofische diepgang brengen. Welke interventies zijn de goede? Wanneer en hoe vraag je dóór? Hoe blijft het gesprek interessant en boeiend? Hoe blijf ik nadenken en luisteren tegelijkertijd?

Hiervoor is extra oefening gewenst, bij voorkeur met kritische feedback van mensen met ervaring. Dit is wat we in deze training bieden. Na deze dag heb je het vertrouwen dat je het gesprek niet alleen kunt beginnen, maar ook dat je de diepgang kunt vasthouden die je wilt.

Inhoud Verdieping 2 (24 maart): Logica
Om een goede gespreksleider te zijn is het belangrijk dat je zelf de redeneringen die de deelnemers maken op waarde kunt schatten. Maar heb je zelf helder wanneer iets een logisch kloppende redenering is en wanneer niet? 

In deze training leer je allerlei vormen van drogredeneringen te herkennen, buig je je over verificaties en falsificaties en doorgrond je de logica van Aristoteles’ syllogisme. Allemaal zeer bruikbaar in het gesprek. Zo kom je nog beter beslagen ten ijs om ook in het filosofische gesprek de deelnemers nóg kritischer te leren denken.

Kosten:
Bij aanmelding vóór 1 februari 2018: 150 euro per trainingsdag (wegens CRKBO registratie is BTW n.v.t.).
Bij aanmelding na 1 februari 2018: 175 euro per trainingsdag (BTW n.v.t.).
Inclusief luxe lunch, koffie/thee.

Wie geven deze training?
Karen Faber: orthopedagoge en filosofe (1982) bij Wereldwijs Filosoferen
Maaike Merckens: juriste en filosofe (1961) bij WonderWhy
Sabine Wassenberg: filosofe (1981) bij WonderWhy

Meld je aan via het contactformulier, door het invullen van je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook voor nadere vragen kun je hier terecht.

Testimonials:

 “Het was een zinvolle training met praktische handvaten. Prettige sfeer.”

“Inspirerend. Samen met het boekje ‘ik zag twee beren filosoferen’ kan ik echt weer verder met mijn filosofie lessen.”

“Leerzaam, informatief maar ook ontspannen. Op basis van gelijkwaardigheid een zinvolle cursus gehad.”

“Ik heb de training als prettig ervaren en echt een verdieping: goed, de pegagogische uitdagingen bij het oefenen.”

“Intensieve training met veel eigen inbreng. De kleine groep maakte het tot een veilige omgeving waar veel persoonlijke zaken langskwamen.”

“Positief, zinvol, praktisch. Fijn dat de cursus kort en bondig is.”