Trainingen

‘Wat is het verschil tussen echte en nep bloemen?’
‘Een nepbloem blijft stuk, een echte bloem repareert zichzelf..’.

Zomaar een vraag en een antwoord uit de praktijk van het filosoferen met kinderen. Graag filosofeer ik met kinderen. Ik vind het echter nog mooier om opvoeders te leren hoe zíj met kinderen kunnen gaan filosoferen, op een laagdrempelige manier. Zo kan filosoferen namelijk geïntegreerd worden in het curriculum en is het niet ‘nog iets erbij’, waar vaak geen ruimte voor is. Ik leer docenten graag hoe zij filosofische vragen kunnen stellen en een filosofisch gesprek op gang kunnen brengen over een bestaand vakgebied, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Overal kun je over filosoferen! Op deze manier vormt filosoferen als vakoverstijgende vaardigheid een verdieping binnen het bestaande vakaanbod.

Bent u geïnteresseerd in filosoferen, maar zoekt u een manier om hier invulling aan te geven in de klas?
Bent u benieuwd naar werkvormen en manieren om een lastig thema, zoals pesten, middelenmisbruik of seksualiteit, te bespreken met een groep?

Wereldwijs biedt trainingen aan in vier vormen:

Deze trainingen zijn er voor iedereen die interesse heeft om te leren filosoferen met kinderen en jongeren binnen een opvoedkundige situatie: de klas, het gezin, de pedagogische instelling (BSO, dagbehandeling, leefgroep). De workshop is specifiek gericht op:

  • docenten (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteit
  • pedagogisch medewerkers en (ortho-)pedagogen
  • studenten van een pedagogische opleiding
    (o.a. (ortho-)pedagogiek, PW, SPH, Pabo, Lerarenopleiding)
  • (groot)ouders/ -verzorgers

Mail naar info@wereldwijs-filosoferen.nl om meer informatie te ontvangen.