Training op vier dagdelen

Filosoferen met kinderen is een fundamenteel andere bezigheid dan kennis overdragen. Het is een vak apart. Omdat filosoferen een wezenlijk andere houding vraagt van een leerkracht, is een uitgebreide training een vereiste om goed te leren filosoferen met kinderen en jongeren. Wereldwijs biedt u deze training aan om de eerste stappen hierin te zetten.

Voor wie?
Voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en studenten van een pedagogische opleiding. Het aantal deelnemers is minimaal 5 en maximaal 15, zodat er veel tijd en aandacht is om te oefenen en elkaar feedback te geven. Karen Faber organiseert en begeleidt de training.

Wanneer?
Vier dagdelen van 2.5 uur en 1 les in de praktijk met evaluatie (nog in te plannen op uw verzoek). Deze training bied ik aan bij u op school.

Bent u schooldirecteur en geïnteresseerd en benieuwd naar de mogelijkheden? Neemt u contact op voor een antwoord op uw vragen of een passende offerte.

Kosten:
290 euro per deelnemer (BTW n.v.t.).

Programma:
Tijdens deze training leert u zelf hoe u kunt filosoferen met kinderen en jongeren, bijvoorbeeld in de klas. Ervaring van het filosoferen zelf staat centraal, als voorwaarde om een les filosoferen goed te kunnen begeleiden. In een les filosoferen staat een onderzoek naar een antwoord op een filosofische vraag centraal. Daarbij is het belangrijk dat de begeleider een ‘socratische houding’ leert aan te nemen; een heel andere houding dan bij bijv. kennisoverdracht gebruikelijk is.. Deze socratische houding vormt de rode draad in het programma: een attitude van niet-weten, niet veroordelen, openheid, nieuwsgierigheid en verwondering.

U leert bovendien de gesprekken en werkvormen toe te passen binnen verschillende vakken in het bestaande curriculum, zodat deze vakoverstijgende activiteit geïntegreerd kan worden in het onderwijs. Al na de tweede bijeenkomst gaat u oefenen met het filosoferen in de praktijk. Dit wordt gedurende de training uitgebreid naar een gehele les.

In de training staan de volgende onderdelen centraal:

 • Wat is filosoferen?
 • Filosofische vragen stellen.
 • Zelf filosofische gesprekken voeren.
 • De fasen in een les filosoferen herkennen.
 • Een ‘kijkwijzer’ ter observatie en evaluatie van een les filosoferen maken.
 • Pakkende inleidingen bedenken.
 • Creatieve filosofische werkvormen uitvoeren.
 • Zelf een les filosoferen organiseren en begeleiden.
 • Feedback ontvangen op de wijze van begeleiding.
 • Enkele filosofische vakgebieden herkennen.
 • Filosoferen integreren in het bestaande curriculum.

Na afloop van de training:
-heeft u kennis gemaakt met filosoferen met kinderen en jongeren;
-heeft u basiskennis van: enkele filosofische vakgebieden, filosofische vragen, kenmerken van een filosofisch gesprek en kenmerken van de begeleidingsstijl;
-heeft u vaardigheden ontwikkeld om van een gesprek een filosofisch gesprek te maken;
-kunt u zelf een filosofie les opzetten en uitvoeren;
-heeft u de ‘socratische houding’ geoefend.

Leerkrachten zijn tijdens de training bezig met de volgende competenties:
1. Interpersoonlijke competentie
2. Pedagogische competentie
3. Vakinhoudelijke en didactische competentie
4: Organisatorische competentie
7: Reflectie en ontwikkeling
8: Inspiratie en normatief handelen

Interesse? Meldt u zich hier aan.