Voor wie is een socratisch gesprek geschikt?

Een socratisch gesprek is interessant en leerzaam voor iedereen die graag eens goed, diepgaand in gesprek wil gaan met anderen over een fundamentele, filosofische vraag waar niet zomaar een antwoord op te vinden is, door dit op te zoeken of waar te nemen.
Denk aan: wanneer mag je regels schenden? Kan geld ongelukkig maken? Ben je vrij om te kiezen?

Ook is het socratisch gesprek een gepaste manier om een gezamenlijk antwoord te zoeken en/of vinden op een fundamentele vraag die in een organisatie speelt (in het kader van samenwerking: moet je altijd eerlijk zijn? Wanneer mag je regels schenden?). Het is geschikt voor bijvoorbeeld een managementteam of docententeam.

Het is een gestructureerde, maar ook vrije en open vorm van een overleg. Doordat de gespreksleider het gesprek structureert, zijn de deelnemers vrij om openlijk over een bepaald onderwerp te praten. Doordat een concreet voorbeeld uit eigen ervaring centraal staat, wordt het gesprek niet te zweverig en wordt er continu geconcretiseerd.

Tevens is het socratisch gesprek voor studenten een mooie kans om zélf tot kennis te komen, in plaats van kennis te reproduceren die aangedragen wordt door docenten. Op hogescholen en universiteiten is er vaak maar in beperkte mate aandacht voor filosofie. Wanneer je hier intensiever mee aan de slag wilt, in een kleinere groep, is een socratisch gesprek zeer geschik (studenten kunnen deelnemen aan de filosofische gesprekken in de Studentenkerk te Nijmegen).

Een socratisch gesprek is altijd een gesprek op maat. Er wordt een thema gekozen dat aansluit op de behoeften en vragen van de deelnemers. Thema’s kunnen zijn: wetenschap, religie, verantwoordelijkheid, duurzaamheid, geluk, vrijheid. Een socratisch gesprek is een goede mogelijkheid om enerzijds kennis te maken met filosoferen en anderzijds elkaar beter te leren kennen. In zo’n gesprek heb je samen de tijd en aandacht om dieper op de stof in te gaan.

Daarnaast is een socratisch gesprek voor opvoeders een gepaste manier om op een professionele, kritische manier in gesprek te gaan over lastige kwesties. Het is geschikt voor iedereen die eens met andere opvoeders wil filosoferen over specifieke opvoedingszaken (zoals grenzen stellen, vrijheid en verantwoordelijkheid bieden, omgaan met agressief en uitdagend gedrag). Zo is een socratisch gesprek geschikt om een ouderavond of teamavond eens anders in te richten.

Voor managers: zet deze methode in om de visie en het beleid van uw organisatie te verhelderen, in samenspraak met uw medewerkers!

Interesse? Vul het contactformulier in en u ontvangt binnen 5 dagen een bericht.