Socratische gesprekken

Wat is een socratisch gesprek?
Een socratisch is een filosofisch gesprek, waarbij een vraag wordt onderzocht die alle gespreksdeelnemers willen onderzoeken. Er ontstaat een gezamenlijk onderzoek naar elkaars bevindingen, meningen en veronderstellingen, vanuit een concreet voorbeeld uit eigen ervaring.

Een socratisch gesprek vindt plaats in een groep van ongeveer 5 tot 15 personen. U kunt een socratisch gesprek bijvoorbeeld houden met een team van collega’s, een groep opvoeders, of een managementteam. Cruciale vragen die in uw organisatie spelen, kunnen in een socratisch gesprek diepgaand besproken en bereflecteerd worden. Het gesprek duurt minimaal anderhalf uur.

Denk aan: mag je je als leerkracht je bemoeien met de opvoeding van de ouders? Wat moet je doen als je denkt dat een kind niet goed verzorgd wordt? Moet je kinderen zoveel mogelijk vrij laten, om zelf te laten leren van hun fouten, of moet je hen zoveel mogelijk beschermen…? Zijn kinderen weerbaar of kwetsbaar?

Zoek samen naar een antwoord, vanuit eigen concrete ervaringen. Ontdek je opvattingen, je mensbeeld, van waaruit je lesgeeft en opvoedt. Het gesprek is anders dan een discussie of een debat, waarbij de verschillen tussen meningen centraal staan. Het socratisch gesprek richt zich op overeenkomsten en consensus. De socratisch gespreksleider structureert het gesprek.

Neemt u contact op als u meer informatie wenst te ontvangen over socratische gesprekken of als u een professioneel socratisch gespreksleider zoekt. De bijeenkomst vindt vervolgens plaats op een nader overeen te komen dag en tijdstip (dit kan zowel overdag als in de avonduren) en locatie. De kosten zijn nader overeen te komen.