Lesprogramma’s

Voor alle kinderen en jongeren die het leuk vinden om samen hardop na te denken over boeiende vragen! Door te filosoferen leren zij logisch te redeneren, hun kijk op een kwestie met elkaar te delen, en elkaar beter te begrijpen.

Kies éen van de drie lesprogramma’s:
1. Lesprogramma van Wereldwijs (zie hieronder)
2. Lesprogramma van Wonder Why: Burgerschap en Identiteit (klik hier voor meer informatie).
3. Lesprogramma van Wonder Why: Liefde, relaties en seksualiteit (klik hier voor meer informatie).
4. Lesprogramma van Wonder Why: Kuddedieren, Naäpers en Zondebokken;
nadenken over pestgedrag d.m.v. theater en filosofie (klik hier voor meer informatie).

Lesprogramma van Wereldwijs
Een aanbod op maat aan groepen van 15-30 kinderen.
Een les van maximaal een uur ziet er zo uit:

  • creatieve inleiding op het thema (bijv. verhaaltje, filmpje)
  • filosofische vragen inventariseren en een vraag uitkiezen
  • filosofisch gesprek
  • creatieve, actieve verwerkingsactiviteit
  • evt. antwoord(en) op de filosofische vraag samenvatten
  • nieuwe thema’s inventariseren, afsluiting

Thema’s
Aan het einde van elke les vraag ik welke thema’s de kinderen/ jongeren de volgende keer willen bespreken. Ik kies er één uit en sluit aan op de belevingswereld van de kinderen.
Wat ook mogelijk is: de opvoeder/ leerkracht kiest een thema dat speelt in de klas, op school of in de samenleving (bijvoorbeeld pesten, discriminatie, voorbereiding op vervolgonderwijs). Ook kun je kiezen voor morele vorming en burgerschapsvorming.

De thema’s lopen erg uiteen, omdat  je óveral over kunt filosoferen! De activiteit kan gekoppeld worden aan alle vakgebieden (van taal, rekenen, natuurkunde, tot aan biologie en maatschappijleer..). Voorbeelden van thema’s zijn: samen spelen, echt en nep, mooi en lelijk, jaloezie, geluk, denken en dromen, geloven en zeker weten.

Voor wie, waar en wanneer?
Het aantal lessen, de data en kosten zijn nader overeen te komen.
Neem contact op voor meer informatie of een passende offerte.
Nieuwsgierig? Vraag een proefles aan (tegen slechts een kleine vergoeding).

Dit lesprogramma leent zich het beste voor het onderwijs, maar kan ook in een andere pedagogische setting worden aangeboden: op de BSO, op een (ortho-)pedagogische instelling (bijv. dagbehandeling), in een kerk/ catechesegroep, binnen een (culturele) vereniging.

Een belangrijk speerpunt is maatwerk. Dit betekent dat ik het lesprogramma altijd afstem op de leeftijd en het niveau van de doelgroep. Zo kan een lesprogramma ook gemaakt worden voor het speciaal onderwijs of voor ‘plusklassen’. En verder voor de basisschool, het voorgezet onderwijs, het MBO en het HBO.

In het MBO en HBO kun je denken aan abstracte onderwerpen als levensvragen, politiek, wetenschap en religie, maar ook over concretere dilemma’s, zoals drang en dwang in de zorg (‘mag je preventief ingrijpen in risicovolle situaties?’ Bijv. ‘mag je anticonceptie verplichten?’).