Project Duurzaam Samenleven; Kinderraad Nijmegen

In Nijmegen verrijst iets moois…een Kinderraad
Vanuit het Project Duurzaam Samenleven

Samen met collega’s ondersteun ik vanuit het samenwerkingsverband SOL, scholen in hun sociale, morele en pedagogische taak (www.sol-identiteitsbegeleiders.nl).

In Nijmegen hebben we een mooi project opgestart, gericht op Duurzaam Samenleven; actief democratisch burgerschap in de multiculturele samenleving. Een langdurig, interdisciplinair project, dat we samen met diverse partners vormgeven. We richten ons op drie peilers: democratie, kinderrechten/ diversiteit en duurzaamheid.

De eerste activiteit, waar een aantal scholen in Nijmegen aan deelnemen, is in 2016 van start gegaan. Immers, hoe kunnen kinderen leren wat het betekent om in een democratische maatschappij samen te leven? Volgens ons niet alleen door te praten óver burgerschap, maar vooral door zelf te dóen: door heel direct en in het klein hiermee kennis te maken. Nou ja…in het klein: kinderen van groep 6 mochten zelf plaatsnemen in de grote raadszaal van de Gemeente Nijmegen, om echt hun stem te laten horen, naar elkaar te luisteren, mee te denken en mee te beslissen. Al doende leert men: “Hier kan geen boek of methode tegen op!” zei de directrice van De Driemaster na afloop, van één van beide deelnemende schoolbesturen in Nijmegen.

Samen met hen, de Gemeente Nijmegen en diverse partners, hebben we er iets moois van gemaakt. Het vervolg op deze pilot: alle kinderen uit groep 6 krijgen (via hun school) de kans om mee te doen. Dat betekent dat inmiddels meer dan 20 scholen deelnemen aan dit project. De Gemeente Nijmegen ondersteunt de kinderen (ook financieel) om het zelf bedachte en gekozen plan ook echt uit te voeren, variërend van ‘red de bij’, ‘een veilige straat’ tot een ‘schone speelplaats’. Tevens worden kinderen van groep 7 door de Gemeente benaderd om mee te denken over duurzame kwesties binnen de gemeente. De wethouder, raadsleden en leerkrachten zijn enthousiast: “Je ziet bepaalde kinderen nu heel anders uit de verf komen!”. Zo geven we kinderen ook de ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen en te laten zien.

Met dit project, genaamd Duurzaam Samenleven, richten we ons naast democratie en participatie (d.m.v. de kindergemeenteraad en het uitvoeren van plannen), ook op kinderrechten/ diversiteit, en duurzaamheid. Met als doel: het vergroten van de betrokkenheid van kinderen (en hun opvoeders) bij hun eigen leefomgeving, en het vreedzaam samenleven in hún wijk in Nijmegen, met een link naar hun stad, land en de wereld. Grote kwesties worden in het klein zichtbaar en concreet gemaakt.

Lees hier meer over het project Duurzaam Samenleven en bekijk hier het filmpje.