Morele educatie en burgerschapsvorming

Bulhof, I. (1995). Van inhoud naar houding; een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur.

Boersma, P., Friebel, A., Geurts, T., Pouwels, J., & Vermeulen, D. (2001). Deelnemen aan morele communicatie; leren voor het leven in een democratische, pluriforme samenleving. Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Enschede.

Bots, M. (1995/1996). Hé, je bent niet alleen op de wereld! opvoeden tot samen leven. Humanist, 50/51(12/1), p. 34-38.

Bronsveld, A. (2006). Ik, wij en de wereld; een pleidooi voor morele educatie op de middelbare school. Humanistisch Vormingsonderwijs. Bronsveld, A. (2006). Ik, wij en de wereld: morele educatie als kern van burgerschapsvorming. Narthex: tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 6(4), p. 34-40

Dohle, M. (1999). Morele opvoeding in intercultureel perspectief; enkele overwegingen.

Faber, K.A. (2009). Morele vorming door kritisch denken; de pedagogische betekenis van filosofie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Samenvatting scriptie Karen Faber

Kampers, R. (2007). Filosoferen is morele opvoeding. Ouders Online.

Kwak, D. (2007). Re-conceptualizing Critical Thinking for Moral Education in Culturally Plural Societies. Educational Philosophy and Theory. vol. 39 (2007), afl. 4, p. 460-470 (11).

Leenders, H., & Veugelers, W. (2004). Waardevormend onderwijs en burgerschap; een pleidooi voor kritisch-democratisch burgerschap. Pedagogiek : wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 24(4), p. 361-375.

Paul, R. (1993). Critical Thinking, Moral Integrity and Citizenship: Teaching for the Intellectual Virtues, in: Paul, R. (1993). Critical Thinking: What Every Student Needs to Survive in a Rapidly Changing World, Dillon Beach, CA: Foundation For Critical Thinking.

Schaubroeck, K.; Defoort, F. & Cuypers, S.E. (2007). Onderzoek – Tussen Droom en Daad; De toekomst vanhet filosofische onderwijs in Vlaamse Middelbare Scholen. Pedagogiek : wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 27(1), p. 11-28.

Scriven, M. & Paul, R. (2007). Defining Critical Thinking. National Council for Excellence in Critical Thinking Instruction.

Shaughnessy, M.F. (2002). An Interview with Linda Elder about Using Critical Thinking Concepts and Tools. Eastern New Mexico University. Portales: New Mexico.

Sierens, S. (2007). Leren voor diversiteit- leren in diversiteit; burgerschapsvorming en gelijke leerkansen in een pluriforme samenleving; een referentiekader. Steunpunt Diversiteit & Leren.

Tiemersma, D. (2005). Verdwijnende scheidingen; proeven van intercultureel filosoferen.

Vansieleghem, N. (2001). Filosoferen met kinderen; een alternatief voor morele educatie? In: Opvoedend onderwijs : verkenningen in de theorie en de praktijk van de waardecommunicatie op school.

Veugelers, W. (2003). Waarden en normen in het onderwijs, zingeving en humanisering, autonomie en sociale betrokkenheid; rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar educatie aan de Universiteit voor Humanistiek. Pedagogisch Studiecentrum Humanistisch Vormingsonderwijs, Universiteit voor Humanistiek.

Weinstein, J.R. (2004). Neutrality, Pluralism, and Education; civic education as learning about the other. Studies in Philosophy and Education, 23(4), p. 235-263.