Filosoferen met kinderen en jongeren

Anthone, R., Janssens, E. & Vervoort, S. (2006). Peinzen; 49 filosofische vragen voor kinderen.

Anthone, R. & Moors, S. (2002). Van boeken ga je denken; filosoferen met kinderen aan de hand van jeugdliteratuur.

Anthone, R. & Mortier, F. (1997). Socrates op de speelplaats; filosoferen met kinderen in de praktijk. Anthone, R. & De Smedt, R. (2007). Filosoferen met Doornroosje.

Bergen, A. van, Oudheusden, J. van & Veldhoven, M. van (2004). Nou ben ik bijna 12 en ik twijfel nog steeds; kinderen filosoferen over God.

Bartels, R. & Rossum, M. van (2009). Filosoferen doe je zo; leidraad voor de basisschool. Bartels, R. (2007). Kinderen leren filosoferen; praktijkboek voor leraren.

Bodegraven, N. van (2000). Spelenderwijs filosoferen met kinderen.

Bodegraven, N. van & Nijenhuis, M. (2000). Filosoferend ontdekken. Boer, Y. de & Vorstenbosch, J. (1997). Virtueel verbonden; filosoferen over cyberspace.

Bouwmeester, T., Heesen, B., Leeuw, K. van der & Speelman, L. (1994). Filosoferen op de basisschool.

Call, C. (2010). Anders denken; filosoferen vanaf de basisschool. Garant.

Degenaar, M. (2008). Wijsneuzen; aanzetten tot filosoferen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Eerkens, M. (2008). Pech? Dan moet je even wachten op geluk. In: J/M.

Faber, K.A. (2009). Morele vorming door kritisch denken; de pedagogische betekenis van filosofie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Samenvatting scriptie Karen Faber

Faber, K.A. (2011). Filosoferen met pubers. Pedagogiek in Prakijk, 17e jaargang, nr. 61, 3e editie 2011.

Artikel Filosoferen met pubers PIP61-1[1]

Faber, K.A. (2013). Leren door samen hardop te denken: dát is filosoferen in de klas. Filosofie, jaargang 23, nr. 2, maart/ april 2013.

Filosoferen met kinderen deel 1
Filosoferen met kinderen deel 2
Filosoferen met kinderen deel 3

Faber, K.A. (2015). Filosoferen met kinderen; hoe doe je dat? Filosofie en Praktijk.
http://verenigingfilosofischepraktijk.nl/filosoferen-met-kinderen-hoe-doe-je-dat/ 

Faber, K.A. (2016). Op filosofisch denkavontuur; als je je oren hard op zet, dan hoor je altijd wel wat. Mensenkinderen; tijdschrift voor en over jenaplanonderwijs. Jaargang 31, nr. 150, januari 2016.
Artikel Mensenkinderen januari 2016

Gaarder, J. (1994). De wereld van Sofie; roman over de geschiedenis van de filosofie. Heesen, B. Klein maar dapper; filosoferen met jongere kinderen, Damon, 1996.

Geerlings, Ellen (2007). Het oog in de storm; wegwijs in de filosofie. Uitgeverij Boom.

Groenendijk, L.F. & Sleutel, J.W. (2004). Analytisch filosoferen over opvoeding en onderwijs.

Heesen, B. (1998). Kinderen filosoferen.

Heesen, B. (2000). De vliegende papa’s; filosoferen met kinderen.

Heesen, B. & Leeuw, K. van der (1990). Filosoferen met kinderen op de basisschool; een complexe activiteit.

Heesen, B. & Kammen, D. van (2000). Verwonderd stilstaan; filosoferen met kinderen; werkmateriaal. Heesen, B. & Zeelen, M. (2002). Durft Marie in de ton? Filosoferen met kinderen.

Hösle, V. & Nora, K. (1997). Het meisje en de filosoof. Kampers, R. (2006). Filosoferen met hoogbegaafde kinderen; verrijkend voor kinderen én leerkrachten. In: Talent.

Kampers, R. (2007). Filosoferen met kinderen in zeven stappen. In: Praxis Bulletin.

Laar, van de, Jos (2009-2012). Wijs worden. Budel: Uitgeverij Damon. www.damon.nl/ww

Leeuw, K. van der, Wat is filosoferen met kinderen? In: APS, reader ‘filosoferen met kinderen’, 1995, p. 7-18.

Leeuw, K. van der (2000). Filosofie in kaart gebracht; thema’s bij het filosoferen in de klas.

Leeuw, K. van der & Heesen, B. (1991). Filosoferen is een soort wereldverkenning.

Lipman (M. 1991). Thinking in Education, Cambridge University Press, New York.

Lipman, M., Algoet, P. & Anthone, R. (1999). Nous; verhaal en handleiding; materiaal om te filosoferen met kinderen.

Martens, E., Aart, I. van der (2000). Spelen met denken. Matthews, G. (1994). Willen planten ook baby’s? Filosoferen met kinderen.

Matthews, G. (1996). Filosofie van de kinderjaren.

Mulder, M. (2011). Slimme kleuters werken met de Brain Box; een goede pedagogische en didactische aansluiting. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Afstudeerproject begeleid door Faber, K.A.

Brain Box Guide

Theorie Brain Box

Poppelmonde, W., Rossem, van, K. Swaef, G., de, en Fransoo, P. (2001). Filosoferen met jongeren, Kluwer, Antwerpen, 186 p. Rossem, van, K. (2009). Socratisch filosoferen met jongeren, in Filosofie, jrg. 19, nr. 5, p.42-46 en in nr. 6, p.58-62.

Rossem, van, K. en Swaef, de, G. (2008). Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren, Woltersplantyn, Mechelen. Slagter, M., Slagter, S. & Eijmers, H. (1999). Leren filosoferen.

Vink, Ton (2007). Wegen naar wijsheid; een volledige methode filosofie en levensbeschouwing. Budel: Uitgeverij Damon.