Filosoferen in organisaties

Literatuur over filosoferen in organisaties

Bolten, H. (1998). De ontdekking van een goede gesprekshouding; het socratisch gesprek als morele ervaring. In: Ethiek in leerprocessen. Capita selecta opleiders in organisaters, deel 35, p. 118-139. Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer.

Bolten, H. (2001). Managers develop moral accountability; de impact of Socratic dialogue, in reason in practise, vol. 1 (3), p. 21-34.

Bolten, H. (2003). Het socratisch gesprek als instrument voor teamreflectie; spreken buiten de orde.

Kessels, J. (1997). Socrates op de markt. Filosofie in bedrijf. Amsterdam: Boom.

Kessels, J., Boer, E. & Mostert, P. (2002). Vrije ruimte; filosoferen in organisaties. Klassieke scholing voor de hedendaagse praktijk. Amsterdam: Boom.

Kessels, J., Boers, E. & Mostert, P. (2008). Vrije ruimte praktijkboek; filosoferen in organisaties.

Kessels, J. (2009). De jacht op een idee. Visie, strategie, filosofie.

Wolbink, R. (1996). Filosoferen over management en organisatie.