Bronnen

Gezien een geschiedenis van honderden jaren, is er uiteraard oneindig veel te lezen over filosofie en filosoferen..! Onder de volgende kopjesĀ volgt een selectie vanĀ diverse te raadplegen bronnen, waar de activiteiten van Wereldwijs op gebaseerd zijn. Deze bronnen zijn veelal onderzoeks- en praktijkgericht: