Lessenserie ‘Ik ga wijs om met de media’

Klik hier voor de flyer van deze lessenserie, met praktische informatie

Websites, You Tube, Facebook en Twitter. Ze zijn niet meer weg te denken uit het leven van kinderen. Kinderen communiceren via internet. Dat is voor hen doodgewoon. Maar zou je wel alles op internet zetten? Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Zeg eens eerlijk: plaag jij ook weleens andere kinderen online? En mag je delen wat je grappig vindt? Voor kinderen is het soms moeilijk in te schatten wat je wel en niet kunt maken, en wat je wel of niet moet geloven. Van kinderen wordt verwacht dat zij hier zelf keuzes in maken, en dat zij zich niet ‘gek’ laten maken.. Maar kun je dat wel van kinderen verwachten? Als leerkracht of pedagogisch medewerker heb je er pas een jaar of tien mee te maken. En dan vraag je je misschien af: hoe ga ik ermee om?

Dit project helpt kinderen wijs om te gaan met de media. Ze ervaren zelf wat ze beter wel of niet kunnen doen door de camera in eigen hand te nemen. Ze zien hoe media de werkelijkheid kleuren. Dit project leert jou als leerkracht of pedagogisch medewerker hoe je kinderen kunt laten omgaan met de grote hoeveelheid informatie die via de media op hen afkomt.

Hoe?
Dat doen we níet door kinderen betuttelend toe te spreken en de les te leren, omdat we denken dat dat niet het gewenste effect heeft. Kinderen weten vaak wel wat verstandig is om te doen, maar handelen daar vaak toch niet naar…
Daarom pakken we het anders aan: kinderen gaan zélf praktisch aan de slag. Ze laten boodschappen op verschillende manieren zien en ervaren daardoor zelf wat wijs is om te doen. Na het maken van een foto, filmpje of artikel, reflecteren we in een vraaggesprek op dingen die er echt toe doen. Dit gesprek is geen korte inventarisatie van meningen, maar een diepgaand filosofisch gesprek, waarin kinderen vaardigheden ontwikkelen om zelf te beoordelen wat goed is om te doen. Ze leren bijvoorbeeld sterke argumenten te geven. Een voorbeeld van een vraag is: mag je online plagen?
Kun je aan een foto zien hoe iemand is? Is het waar wat je in de krant leest? Wat kinderen zélf doen, denken en voelen staat centraal.

Dit project bestaat uit 5 lessen van 1,5 uur:
1. Selfies (foto’s) maken
2. Een reclameadvertentie (poster) maken
3. Een reclamefilmpje maken
4. Een nieuwsartikel schrijven
5. Een nieuwsfilmpje maken

In elke les worden de kinderen via opdrachten uitgedaagd om de informatie van meerdere kanten te bekijken en er kritische vragen bij te stellen. Juist door deze combinatie van doen (actie) en denken (reflectie), krijgt hun ervaring betekenis.

Interesse? Neem contact op met Floor Vlasblom of Karen Faber.