Welkom

Eens volledig meegaan in de fantasie en verwondering van kleuters..?
Behoefte om kringgesprekken in de klas boeiend en zinvol te maken?
Zonder betutteling jongeren leren om ruzies op te lossen en elkaar te accepteren?

Vanuit Wereldwijs stimuleer ik, Karen Faber, kinderen en jongeren om met elkaar in gesprek te gaan over vragen die zij zélf interessant vinden. Mijn activiteiten zijn gericht op het verlangen naar wijsheid, met een mooi woord: filosofie. Ik richt me met name op de sociaal-emotionele ontwikkeling, o.a. het tegengaan van pesten en het wijs omgaan met de media. Als docent Filosofie stel ik me op als vragensteller en stel ik het kind centraal. Zo kan hij of zij zélf vanuit vertrouwen vragen onderzoeken en antwoorden ontdekken. Kinderen leren van en met elkaar; ze creëren zelf kennis. Filosoferen is ‘samen hardop nadenken’.

Wil je een idee krijgen van zo’n gesprek? Lees de blogs of deze onlangs gepubliceerde artikelen:
Op filosofisch denkavontuur; ‘als je je oren hardop zet, dan hoor je altijd wel wat’ (Mensenkinderen, januari 2016)
Filosoferen met kinderen; hoe doe je dat? (Filosofie & Praktijk, december 2015)
In gesprek met je kind…hoe doe je dat? Een voorbeeld van een gezamenlijk ‘denkavontuur’ (Nieuwsbrief de Lanteerne, juni 2016) 

Samen met collega’s richt ik me vanuit SOL (Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit) op ontmoetingen van mensen. We ondersteunen kinderen en leerkrachten in het samen leven in een multiculturele, democratische samenleving en het bewust worden van hun eigen rol en identiteit. De activiteiten zijn o.a. gericht op actief burgerschap. Lees hier over het project Duurzaam Samenleven, dat wij samen met schoolstichtingen in Nijmegen, en de Gemeente Nijmegen vormgeven. Met als eerste resultaat in 2016: de Kinderraad Nijmegen is opgericht! Bekijk hier het filmpje.

En nu, in het voorjaar 2017, heeft dit succesvolle project een vervolg gekregen: kinderen van groep 6 van 13 basisscholen uit Nijmegen doen mee met de kinderraad, en kinderen van groep 7 (van 4 basisscholen) denken mee over een oplossing voor een levensgevaarlijke soep; de plastic soep. 

In verschillende stappen werken kinderen samen aan hun eigen ideeën, maken ze een projectplan en nemen ze deel aan een echte raadsvergadering; een unieke beleving!  We zijn benieuwd naar hun plannen, die we i.s.m. de Gemeente Nijmegen ook echt gaat uitvoeren.

Agenda:

Masterclass/ Intervisiedag voor gevorderden
Voor alle deelnemers aan één van de Verdiepingstrainingen of volledige Opleidingen van de afgelopen jaren van WonderWhy en Wereldwijs Filosoferen, is er nu op veler verzoek een speciale professionaliseringsdag. Klik hier voor meer informatie.

-Nieuw: Symposium De Leerkracht als Onderzoeker;
Op weg naar creatieve, kritische en ondernemende kinderen

Tijdens dit symposium, krijgt u een lezing en workshops van verschillende experts die elk handvatten geven om de eigen stijl van lesgeven aan te vullen met de 21st century skills. Wij bieden u inspiratie voor het verbeteren van het klassenklimaat en voor het versterken van de autonomie en leergierigheid van de leerlingen. Klik hier voor meer info.

Dit symposium verzorgen wij op verzoek bij u op school.

-Na het succes in 2016-2017 kun je ook in het schooljaar 2017-2018 een complete opleiding volgen om te leren filosoferen met kinderen en/of jongeren.
Deze opleiding bestaat uit drie onderdelen, die ook apart te volgen zijn en die op elkaar aansluiten. Tevens hoort bij de opleiding het oefenen in je eigen groep of klas of club of team, de kinderen met wie je werkt. Hiervoor komt twee keer iemand van ons op supervisie, waardoor je nog meer feedback ontvangt om je eigen vaardigheden in de praktijk aan te scherpen.

Programma:
7 oktober 2017:                          1-daagse introductie (Berlicum of Woerden)
11 en 25 nov. 2017:                    Training Kennismaking met FMKJ (Woerden)
10 en 24 maart 2018:                  Training Verdieping in FMKJ (Berlicum of Woerden)
Tijd naar keuze:                          Tweemaal supervisie

(Totale kosten: 875 euro excl. BTW). Voor vragen en boekingen, contacteer ons (i.s.m. WonderWhy).

-n.a.v. de Week van de Mediawijsheid:
Lessenserie ‘Ik ga wijs om met de media’ en workshops ‘Selfies; een beeld van jezelf?’
en  ‘Is facebook alleen maar feest?’

Overig: training ‘In gesprek met kinderen’ (klik hier voor meer info).

Ben je een leerkracht, pedagogisch medewerker, ouder of verzorger?
En wil je zelf graag leren hoe je de overstap kunt maken van kennisoverdrager naar vragensteller?
Neem contact met me op voor een proefles, lesprogrammaworkshop of training.

Bent u een directeur van een basisschool of schoolstichting?
Informeer naar een studiedagtraining of socratisch gesprek voor uw medewerkers.

Ik werk samen met Maaike Merckens en Sabine Wassenberg van Wonder WhySOL identiteitsbegeleiders, Floor Vlasblom Kunsteducatie, en Ellie Vangangelt van Lekker Denken en PM Profs.

De afgelopen jaren werkte ik o.a. voor:
Pabo Groenewoud, Nijmegen
Saxion Hogeschool (Pabo), Deventer
Fontys Hogescholen, Eindhoven
Radboud Universiteit, Nijmegen
Canisius College (VO), Nijmegen
Nijmeegse Scholen Gemeenschap (NSG), Nijmegen
H.J. Piekschool, Wageningen
Jenaplanschool De Lanteerne, Nijmegen
OBS De Regenboog, Voorthuizen
OBS De Distelvlinder, Culemborg
Basisschool Het Talent, Nijmegen
1e, 2e en 3e van der Huchtschool, Soest

Kinderopvang De Eerste Stap, Wijchen
Kinderopvang Stichting Soos, Nijmegen en Lent

Stichting Konot, Oldenzaal
CultuurMij Oost, Arnhem
Travers Preventiewerk Jeugd en Gezin, Zwolle
Studentenkerk, Nijmegen
Bibliotheek Rotterdam, afdeling Educatie
Museumpark Oriëntalis, Heilig Landstichting